+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA U Javnoj ustanovi ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK

 

1. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

 

 

 

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13, i 85/15.) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

 

 

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13. i 85/15.). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

 

 

 

2.  Pravo na pristup informacijama uređeno je:

 

Opći propisi

 

 

 


Propisi EU

 

 

 

 • Direktiva 2003/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 17. studenog 2003. o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora
 • Uredba 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije

 

 

3.   Službenik za informiranje

 

Javna ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

 

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Društva javna ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK na sljedeće moguće načine:

 

 

 

 • Putem telefona na broj: +385 (0)20 333 280;
 • Putem faksa na broj: + 385 (20) 331 025;
 • Elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@sportskiobjektidu.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • Poštom na adresu: Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik, Hrvatska na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija;
 • Osobno na adresu: Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik, Hrvatska, od ponedjeljka do petka od 08:00 do 15:00 sati.

 

 

Službenik za informiranje:
Ivana Lucianović, Tajnik Ustanove, Javna ustanova ŠPORTSKI OBJEKTI DUBROVNIK , Liechtensteinov put 10, 20000 Dubrovnik

 

 

 

Tel.: +385 (0)20 333 280
Fax.: +385 (0)20 331 025
E-mail službenika za informiranje: info@sportskiobjektidu.hr
Uredovno vrijeme za rad sa strankama određuje se od ponedjeljka do petka od 08:00 do 14:00 sati.

 

4.  Naknada za pristup informacijama

 

Kriterijima koje propisuje Povjerenik propisuje se visina naknade stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i visina naknade troškova dostave tražene informacije koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

 

Kriteriji se primjenjuju i na naknadu stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za ponovnu uporabu informacija.

 

Visina naknade stvarnih materijalnih troškova određuje se u sljedećem iznosu:

 

 

 

 • preslik jedne stranice veličine A4 – 0,25 kuna
 • preslik jedne stranice veličine A3 – 0,50 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A4 – 1,00 kuna
 • preslik jedne stranice u boji veličine A3 – 1,60 kuna
 • elektronički zapis na jednom CD-u – 4,00 kuna
 • elektronički zapis na jednom DVD-u – 6,00 kuna
 • elektronički zapis na memorijskoj kartici ovisno o količini memorije – 210 kuna za 64 GB, 150 kuna za 32 GB, 120 kuna za 16 GB, 50 kuna za 8 GB, 30 kuna za 4 GB.
 • pretvaranje jedne strane dokumenta iz fizičkog u elektronički oblik – 0,80 kuna
 • pretvaranje zapisa s videovrpce, audiokazete ili diskete u elektronički zapis – 1,00 kuna

 

 

Troškovi dostave informacija obračunavaju se prema važećem cjeniku redovnih poštanskih usluga.

 

Visinu naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave za usluge koje nisu navedene u stavku 3.  točke 4. Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik odredit će na način da u visinu naknade zaračuna prosječnu tržišnu cijenu za uslugu, trošak amortizacije koje imaju Športski objekti te trošak poštanskih usluga.

 

 

 

Vrijeme koje zaposlenik Športskih objekata provede prikupljajući, pripremajući i pružajući informaciju korisniku prava na pristup informaciji, ne predstavlja stvarni materijalni trošak.

 

 

Športski objekti dostavit će korisniku informaciju po primitku dokaza o izvršenoj uplati.

 

Športski objekti Dubrovnik zatražit će od korisnika da unaprijed položi na račun ustanove očekivani iznos stvarnih materijalnih troškova odnosno troškova dostave u roku od osam dana, ukoliko iznos prelazi 150,00 kuna. U slučaju da korisnik prava na pristup informaciji u roku ne položi navedeni iznos, smatrat će se da je korisnik prava na pristup informaciji odustao od zahtjeva.

 

 

Iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti te ostvarivanja razmjernosti u zaštiti prava stranaka i javnog interesa, Športski objekti mogu odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ukoliko isti ne prelaze iznos od 50,00 kuna.

5. Interni akti i obrasci

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Upitnik za samoprocjenu

 

Skip to content