+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

Kućni red

Gradski bazen na Gružu

Radi kvalitetnog funkcioniranja objekta, kao i održavanja higijenskih uvjeta na bazenu, te sprječavanja uništavanja inventara i opreme, svi korisnici bazena moraju se pridržavati kućnog reda:

 1. Svi korisnici bazena prije ulaska na plivalište moraju se istuširati i koristiti sanitarne propusnike za dezinfekciju nogu.
 2. Duga kosa prilikom korištenja bazena mora biti svezana u rep.
 3. Presvlačenje i odlaganje odjeće na plivalištu i tribinama nije dozvoljeno. Ako su svlačionice popunjene, uprava bazena odredit će mjesto svlačenja i odlaganja odjeće.
 4. Zabranjeno je unošenje hrane i staklenih predmeta na plivalište.
 5. Nije dozvoljen ulazak na bazenski prostor bez zaštitnih navlaka na obući
 6. Za vrijeme održavanja treninga, na plivalištu, osim sportaša, smiju biti samo treneri i instruktori u športskoj opremi koju koriste isključivo za vrijeme rada.
 7. Treneri i instruktori odgovorni su za disciplinu za vrijeme treninga, te su dužni upoznati sportaše s kućnim redom i kontrolirati provođenje istoga.
 8. Za vrijeme održavanja treninga i utakmica, klubovi su odgovorni za sigurnost sportaša.
 9. Bazenski radnici vršit će kontrolu nad ulaskom i boravkom korisnika bazena. Prekršitelji će se upozoriti, a ako se ne pridržavaju pravila kućnog reda, bit će udaljeni s bazena.
 10. Korisnici bazena s dužnom pažnjom moraju koristiti bazensku opremu (pruge, golove, igralište), te ormariće za presvlačenje i svlačionice. U slučaju neodgovornog ponašanja prekršitelj će biti udaljen s bazena, a za oštećenu robu ili inventar teretit će se korisnik.
 11. Korisnici su dužni sami brinuti o svojim stvarima i vrijednostima. Ne preporučuje se unositi vrijedne stvari, jer ustanova ne odgovara za nestanak istih.
 12. Korištenje malog bazena moguće je uz dogovor s djelatnicima bazena i uz nazočnost trenera ili instruktora.
 13. Po završetku termina korisnika, bazenska oprema treba biti izvađena (pruge, golovi, igralište), da bi sljedeći korisnici mogli na vrijeme započeti s treningom

Športska dvorana Gospino polje

Športski klubovi korisnici Športske dvorane koriste dvoranu prema godišnjem rasporedu napravljenom od strane Ustanove, te druge termine mogu koristiti jedino u dogovoru s upravom Dvorane:

 1. Klubovi korisnici dvorane ne mogu davati svoje termine drugim korisnicima (rekreacijama i sl.)
 2. Klubovi korisnici Dvorane mogu dobiti ključeve svlačionica pola sata prije trenina i to uz prethodno znanje djelatnika Ustanove. Svlačionice otključavaju i zaključavaju isključivo treneri, profesori ili voditelji. Za vrijeme treninga svlačionicu je potrebno zaključavati, te nakon korištenja svlačionicu pregledati, zaključati i ključ vratiti na portu.
 3. Svi klubovi i rekreacije trebaju se za vrijeme korištenja dvorane ponašati kao dobri domaćini, te po završetku treninga ostaviti korištenu dvoranu i svlačionice u urednom stanju.
 4. Ukoliko trener ili profesor nisu nazočni, djelatnik Ustanove ne smije izdavati ključeve od svlačionica športašima i učenicima, niti im dozvoliti ulazak u dvoranu za trening ili nastavu.
 5. Športaši su dužni koristiti športsko borilište samo u propisanoj športskoj opremi namijenjenoj za vježbanje u zatvorenom prostoru (nije dozvoljeno gaženje tenisicama po strunjačama).
 6. U prostor športskih dvorana nije dozvoljeno unositi hranu i piće (osm bočica s vodom).
 7. Svako nedolično ponašanje za vrijeme treninga/nastave, te namjerno uništavanje inventara i opreme sankcionirat će se udaljavanjem korisnika iz dvorane, a za oštećenu opremu i inventar teretit će se korisnik.
 8. Korisnici su dužni sami brinuti o svojim stvarima i vrijednostima. Ne preporučuje se unositi vrijedne stvari, jer Ustanova ne odgovara za nestanak istih.
 9. Ovaj kućni red postavlja se na oglasnoj ploči Športske dvorane na uvid svim športskim klubovima i rekreacijama korisnicima dvorane.
Skip to content