+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

Kontakt

Javna ustanova ″Športski objekti Dubrovnik″ osnovana je odlukom Gradskog vijeća Grada Dubrovnika , 21. prosinca 1998. godine.

Osnivač i vlasnik Ustanove je Grad Dubrovnik.

Adresa: Liechtensteinov put 10, 20 000 Dubrovnik

Telefon: +385 20/333 – 280
Fax: +385 20/331 – 025

E-mail: info@sportskiobjektidu.hr
Web adresa: www.sportskiobjektidu.hr

Matični broj: 01476165
OIB: 73467696168

UREDOVNO RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – Petak • 07:30 – 15:30
Ljetno radno vrijeme •  07:00 – 15:00

Djelatnosti Ustanove ŠOD

  • Športske djelatnosti
  • Upravljanje športskim objektima
  • Ostale športske djelatnosti
  • Iznajmljivanje vlastitih nekretnina
  • Djelatnosti organizatora sajmova, izložbi i kongresa
  • Pripremanje hrane i pružanja usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
  • Organiziranje koncerata, izložbi, revija, festivala

Ustanova upravlja i održava 7 športskih objekata u vlasništvu Grada Dubrovnika.

GRADSKA ŠPORTSKA DVORANA

GRADSKI BAZEN U GRUŽU

NOGOMETNI STADION LAPAD

TENIS TERENI U GOSPINU POLJU

MALONOGOMETNI TEREN SA UMJETNOM TRAVOM

DVORANA ZA BORILAČKE ŠPORTOVE

Ustanova održava i nogometno igralište u Gospinom polju, temeljem Ugovora o zakupu sa Svetištem Gospe od Milosrđa

 

Kontakti

Ravnatelj Ustanove: Lukša Klaić
Telefon: 020/333-288
E-mail: ravnatelj@sportskiobjektidu.hr

Tajnik Ustanove: Ivana Lucianović
Telefon: 020/333-280 , Fax: 020/331-025
E-mail: info@sportskiobjektidu.hr
E-mail: ivana@sportskiobjektidu.hr

Računovodstvo: Manuela Dišipulo
Telefon: 020/333-281
E-mail: manuela@sportskiobjektidu.hr

Voditelj tehnike: Denis Erdelez
Telefon: 020/333-282
E-mail: denis@sportskiobjektidu.hr

Voditelj športske dvorane: Mateo Sentić

Telefon: 020/333-282

E-mail: mateo@sportskiobjektidu.hr

Porta športske dvorane:
Telefon: 020/333-283

Bazen:
Voditelj objekta
Božo Vuletić
Porta bazena: 020/356-380

 

Skip to content