+385 20 333 280 info@sportskiobjektidu.hr

JAVNA NABAVA U 2020.

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

Objavljeno 02. lipnja 2020.

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave Opskrba lož uljem. Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (02. – 08. lipnja 2020.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte info@sportskiobjektidu.hr, zaključno do 08. lipnja 2020. godine.

Nacrt Dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju

 

 

Postupci javne nabave

Objavljeno 10. lipnja 2020.

OPSKRBA LOŽ ULJEM

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od četiri godine, za opskrbu lož uljem. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem  2020/S 0F2-0021850 od 10. lipnja 2020.g.

Dokumentacija o nabavi

Troškovnik

 

Objavljeno 12. veljače 2020.

UREĐENJE TERENA OKO NOGOMETNOG IGRALIŠTA

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za radove Uređenja terena oko nogometnog igrališta u Gospinu polju u Dubrovniku. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0006165, od 12. veljače 2020.g

JAVNA NABAVA U 2019.

Postupci javne nabave

 

Objavljeno 29. studenoga 2019.

 OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja Okvirnog sporazuma na vrijeme od četiri godine za usluge opskrbe električnom  energijom. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0046726, od 29. studenoga 2019.g

 

 Objavljeno 23. rujna 2019.

 UREĐENJE TERENA OKO NOGOMETNOG IGRALIŠTA

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za radove Uređenja terena oko nogometnog igrališta u Gospinu polju u Dubrovniku. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-0037648, od 23. rujna 2019.g

  

Objavljeno  22. srpnja 2019.

 KONTEJNERSKI MODULI ŠPORTSKE NAMJENE

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za nabavu, isporuku i montažu kontejnerskih modula športske namjene u Dubrovniku. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem  2019/S 0F2-0029720 , od 22. srpnja 2019.g.

  

Objavljeno 01. siječnja 2019.

 IZRADA TERENA S UMJETNOM TRAVOM

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora za radove izrade terena s umjetnom travom u Gospinu polju u Dubrovniku. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2019/S 0F2-000123, od 03. siječnja 2019.g.

   

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

  Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

 

 Objavljeno 20. studenoga 2019.

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave “Opskrba električnom energijom”.

 Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (20. – 25. studenoga 2019.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte info@sportskiobjektidu.hr, zaključno do 25. studenoga 2019. godine.

 Ustanova će na ovim stranicama objaviti Izvješće o savjetovanju.

 Nacrt dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

  

Objavljeno 13. rujna 2019.

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Uređenje terena oko nogometnog igrališta”.

 Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (13. – 19. rujna 2019.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte info@sportskiobjektidu.hr, zaključno do 19. rujna 2019. godine.

Ustanova će na ovim stranicama objaviti Izvješće o savjetovanju.

 Nacrt Dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju

 

 

 

JAVNA NABAVA U 2018.

  

Postupci javne nabave

  

Objavljeno 11. lipnja 2018.

 OPSKRBA LOŽ ULJEM

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za opskrbu lož uljem ekstra lakim. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0014917, od 11. lipnja 2018.g.

  

Objavljeno 06. srpnja 2018.

 ELEKTRONIČKI ŠPORTSKI SEMAFOR

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu, isporuku i montažu elektroničkog športskog semafora za bilježenje rezultata za plivanje i vaterpolo na gradskom športskom bazenu.  Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2018/S 0F2-0017794, od 06. srpnja 2018.g.

 

 

Prethodna savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

 Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga, staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

  

Objavljeno 13. prosinca 2018.

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za predmet nabave “Izrada terena s umjetnom travom”.

 Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (13. – 20. prosinca 20118.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte info@sportskiobjektidu.hr, zaključno do 20. prosinca 2018. godine.

Ustanova će na ovim stranicama objaviti Izvješće o savjetovanju.

 Nacrt Dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o prethodnom savjetovanju

  

Objavljeno 21. svibnja 2018.

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik, priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave velike vrijednosti za predmet nabave “Opskrba lož uljem”.

 Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja (21. – 29. svibnja 2018.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i sl. mogu dostaviti na adresu elektroničke pošte info@sportskiobjektidu.hr, zaključno do 29. svibnja 2018. godine do 10.00 sati.

 Ustanova će na ovim stranicama objaviti Izvješće o savjetovanju.

 Nacrt Dokumentacije o nabavi

Troškovnik

Izvješće o savjetovanju

  

JAVNA NABAVA U 2017.

 

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

 Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za opskrbu elekričnom energijom. Poziva za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2017/S 0F2-0024782 od 28. studenoga 2017.

 Vezani dokumenti:

Dokumentacija_o_nabavi_1-EE-17.pdf

ESPD-obrazac_MV.doc

Troškovnik_1-EE-17.xls

JAVNA NABAVA U 2016. GODINI

NABAVA LOŽ ULJA

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za nabavu lož ulja. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2016/S 002-0013156 od 14. lipnja 2016.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija_za_nadmetanje_lož_ulje.pdf
Troškovnik_1-L-16.xlsx

 

JAVNA NABAVA U 2015. GODINI

OPSKRBA ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za nabavu električne energije. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2015/S 002-0035673 od 13.11.2015.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija_za_nadmetanje_1-EE-15.pdf
Troškovnik_1-EE-15.pdf

JAVNA NABAVA U 2014. GODINI

NABAVA I MONTAŽA KLIZALIŠTA S UMJETNIM LEDOM
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti, i to za kupnju i montažu klizališta s umjetnim ledom. Poziv za nadmetanje objavljen je  u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0046740 od 10. listopada 2014.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija za nadmetanje – klizalište
Odgovori na upit
Izmjene i dopune DZN

NABAVA LOŽ ULJA
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za nabavu lož ulja. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2014/S 002-0028099 od 05. lipnja 2014.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija za nadmetanje

JAVNA NABAVA U 2014. GODINI

NABAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na vrijeme od dvije godine, za nabavu električne energije. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0090559 od 31. listopada 2013.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija za nadmetanje električna energija
Izmjene_i_dopune_dokumentacije.pdf
Dokumentacija_za_nadmetanje_02-EE-13_izmijenjena.pdf

RADOVI IZRADE PLATOA POLIVALENTNE ŠPORTSKE NAMJENE U GOSPINOME POLJU – 2. FAZA
Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu izrade platoa polivalentne športske namjene u gospinome polju – 2. faza. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2013/S 002-0004399 od 21. siječnja 2013

Vezani dokumenti:
Dokumentacija_za_nadmetanje_Plato_2._faza_2013.pdf
Dopuna dokumentacije
Sportski_plato_ARH.zip
Izmjene i dopune dokumentacije

 

RADOVI SANACIJE DIJELA KROVA, PROČELJA I OTVORA GRADSKE ŠPORTSKE DVORANE DUBROVNIK

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik pokrenula je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti za nabavu radova sanacije dijela krova, pročelja i otvora Gradske športske dvorane Dubrovnik. Poziv za nadmetanje objavljen je u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2012/S 002-0076873 od 06. studenoga 2012.

Vezani dokumenti:
Dokumentacija za nadmetanje
Troškovnik

ZAHTJEV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA NABAVU USLUGA ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE

Javna ustanova Športski objekti Dubrovnik objavila je zahtjev za prikupljanje ponuda za nabavu usluga zaštite osoba i imovine temeljem članka 43. i 44. Zakona o javnoj nabavi NN. 90/11.  Zahtjev za prikupljanje ponuda objavljen je na internetskoj stranici Ustanove www.sportskiobjektidu.hr dana 12. prosinca 2012. godine.

Vezani dokumenti:
Zahtjev za prikupljanje ponuda